Nike / Jerseys
Nike Jerseys Look book

Style: Elissey Kostsov
Make up: Anna Khomenko
Hair: Tatiana Preobrazhenskaya
Casting: Ulya True
Models: Dasha & Nikita @Modus V, Matvey @Lumpen, Nancy @Number
TayaT Production